Weryfikacje raportów rocznych emisji gazów cieplarnianych

Weryfikacje poziomów działalności

Weryfikacje danych zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat dla sektorów energochłonnych

Weryfikacja danych podstawowych w ramach przydziału bezpłatnych uprawnień