NGE CERT Sp. z o.o. jest jednostką świadczącą usługi weryfikacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz weryfikacji wniosków o rekompensaty dla sektorów energochłonnych.

Program weryfikacji

Wniosek o weryfikacje

© Copyright NGE CERT sp. z o.o.